Ascott Corrosion Test Chambers

 

  การทดสอบการกัดกร่อนในวัสดุ

การกัดกร่อน (Corrosion) ไม่เพียงแต่ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนในสินค้าที่ผลิตขึ้นมา การกัดกร่อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราแต่นักวิทยาศาตร์และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาเรื่องการกัดกร่อนให้ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรม

เรา Ascott มีความภูมิใจที่เป็นผู้พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี่การทดสอบการกัดกร่อนในระดับแนวหน้า และความเชี่ยวชาญของเราในการสร้างระบบควบคุมสถาพแวดล้อมในการกัดกร่อนให้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า ตู้ทดสอบการกัดกร่อน

ชิ้นงานทดสอบจะถูกนำไปไว้ในตู้ทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความทนทานต่อการกัดกร่อน ตามมาตรฐานการทดสอบแบบสากล

A 1000 litre chamber

ตู้ทดสอบที่เราผลิตแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสินค้าด้วยกัน

ตู้ทดสอบโดยไอเกลือ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า ตู้ทดสอบหมอกหรือละอองเกลือ (Salt Spray Chambers)
ตู้ทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย หรือเรียกกันว่าการทดสอบแบบ CCT(Cyclic Corrosion Test Chambers)

 

©2014 Ascott Analytical Equipment Ltd.