Ascott Corrosion Test Chambers

 

  สินค้า

ตู้ทดสอบโดยไอเกลือ หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า ตู้ทดสอบหมอกหรือละอองเกลือ (Salt Spray Chambers)

เป็นการสร้างสภาวะหมอกเกลือจำนวนมากพร้อมกับความชื้นสูง และอุณหภูมิสูง โดยนำชิ้นงานที่ต้องการทดสอบให้หมอกเกลือจำนวนมากตกลงใส่บนชิ้นงาน ตู้ทดสอบนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับงานควบคุมคุณภาพสินค้า

ตู้ทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย หรือเรียกกันว่าการทดสอบแบบ CCT (Cyclic Corrosion Chambers)

ตู้ทดสอบเดี่ยวที่มีความสามารถในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย โดยนำสภาวะแวดล้อมแบบต่างๆมาเชื่อมต่อกันเป็นลำดับและวนการทำงานเป็นรอบ เพื่อเลียนแบบสภาวะการกัดกร่อนให้เหมือนธรรมชาติ

ตามมาตรฐาน ตู้ทดสอบ Ascott CCTสามารถสร้างสภาวะหมอกเกลือ (เช่นเดียวกับตู้ทดสอบหมอกเกลือ) และสภาวะอากาศแห้ง ซึ่งมีทั้งแบบควบคุมความชื้นและไม่ควบคุมความชื้นและรวมถึงสภาวะแบบความชื้นอิ่มตัว และยังสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมอื่นๆได้อีกมากมายโดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริม สภาวะแวดล้อมต่างๆ สามารถโปรแกรมให้เกิดขึ้นตามลำดับที่ต้องการ สามารถกำหนดระยะเวลา ,อุณหภูมิ ความชื้นต่างๆ และกำหนดจำนวนรอบการทำงานได้

450 en 1000 liter kamers
ตู้ทดสอบขนาดความจุ 450 ลิตร และ 1000 ลิตร
120 liter kamer
ตู้ทดสอบขนาดความจุ 120 ลิตร
2000 liter kamer
ตู้ทดสอบขนาดความจุ 2000 ลิตร

 

©2014 Ascott Analytical Equipment Ltd.