Ascott Corrosion Test Chambers

 

  ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์, แฟกซ์ หรือ เมล์ โดยใช้ข้อมูลตามด้านล่างนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือราคาสินค้า ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ กรุณา คลิ๊ก “ส่ง” เพื่อส่งข้อมูล

สำนักงานในยุโรป

 • Ascott Analytical Equipment Limited
 • Unit 6 Gerard, Lichfield Road Industrial Estate
 • Tamworth, Staffordshire, B79 7UW, Great Britain
 • tel: +44 (0) 1827 318040
 • fax: +44 (0) 1827 318049
 • email: info@ascott-analytical.com
 • www.ascott-analytical.co.uk

สำนักงานในสหรัฐอเมริกา

 • Ascott Analytical Equipment
 • 37000 Plymouth Road
 • Livonia, MI 48150, USA
 • tel: +1 248-306-0394
 • fax: +1 248-306-0396
 • email: info@ascott-analytical.com
 • www.ascott-analytical.com
 
* ชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อ / นามสกุล)  
* บริษัท  
* ตำแหน่ง  
*อีเมล์  
* โทรศัพท์  
* ที่อยู่(กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์) 
*ประเทศ  
* กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของท่าน
(เช่น มาตรฐานการทดสอบ และอื่นๆ)  
ช่องที่มีสัญลักษณ์ ( * ) จำเป็นต้องกรอก    
      
    

 

©2014 Ascott Analytical Equipment Ltd.